Istentisztelet 2019. június 10. 10 óra

2019. június 10., pünkösd 2. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (ApCsel 2,36-38)
A mai igéről: Az apostolok cselekedetei Lukács evangéliumának folytatása, szerzőjük minden valószínűség szerint azonos. Nem az apostoli tettek gyűjteménye, hanem az egyház születésének és az evangélium terjedésének könyve ez. Kiderül innen, hogy volt egy korai időszak, amikor a mély szeretetben és egymásra hagyatkozásban kitartó keresztyéneket kedvelte egész Jeruzsálem, a kétely nélküli hitet pedig Isten csodálatos jelekkel erősítette meg. Egy-egy igehirdetés nyomában gyülekezetek születtek, emberek élete változott meg és nyert új értelmet. Még az is megesett, hogy Krisztus ügyének üldözője lett hitvalló üldözötté; az evangélium jó híre pedig eljutott a Római birodalom egyre távolibb szegleteibe is. Ahol a hit felébred és erőre kap, mindez ma is lehetséges.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 189.
3. Keresztelés
4. Főének: 374,1-6
5. Előfohász – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: ApCsel 2,22-24.32-39
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 370,1
9. Igehirdetés: ApCsel 2,36-38 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 377,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Jubileumi konfirmáció előtti ének: 463,1
13. Jubileumi konfirmáció – Oláh István lelkipásztor
14. Köszöntések
15. Hirdetések, adakozásra felhívás
16. Záró ének: 375,1-2;7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Pünkösdi alkalmaink
Június 10., hétfő (pünkösd 2. napja): 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. A pünkösdi ünnepkörben 9 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Június 11-én, kedd 19 órától lesz Keresztény misszió Indonéziában címmel Nagy Szabolcs geológus és felesége, Elsa Veralien Pardosi vetítettképes beszámolója gyülekezeti munkájukról a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
2. Június 15-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés záró alkalma a Szabadságtelepi Református Templomban.
3. A helyek fogynak, de még lehet jelentkezni gyülekezetünk gyermektáboraiba (Scottish Camp Debrecen – angol nyelvi tábor 12-18 év közötti fiatalok részére, Gyermek angol tábor 6-12 év közötti gyermekek részére), amelyekről weboldalunkon található bővebb információ.
________________________________________
A Nagytemplomi Gyülekezet 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni. ________________________________________
Gyülekezeti táborunk 2019. július 1-7. között (hétfőtől vasárnapig) lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
Táborunk díja felnőtteknek 34.000 Ft, gyerekeknek (3-18 éves korig) 19.000 Ft, 18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 25.000 Ft, 3 év alatti gyermekeknek ingyenes, 3 vagy több gyermekes családoknál a 3. gyermektől ingyenes.
Jelentkezni a weboldalunkon, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
Jelentkezési határidő: 2019. június 19. (szerda).
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
– A DNRE Immanuel Otthon és Iskola szeretettel várja a nyári időszakban önkéntességet, közösségi szolgálatot, gyakorlatot teljesíteni vágyó személyeket. Érdeklődni a szocialis@immanuelotthon.hu címen.
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a táborainkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.