Jeremiás siralmai

Öt költemény, mely Júda és Jeruzsálem végzetét, elbukását énekli meg, az elveszett világot siratja. A Kr.e. hatodik század elején a babiloni seregek végiggázoltak a közel-keleten, nem állhatott meg velük szemben sem város, sem nemzet. A Siralmak könyve a megsemmisülést hozó vereséget kontextusba helyezi: meggyászolja az országot, de nemcsak a katonai értelemben vett bukás miatt. Sokkal Read more about Jeremiás siralmai[…]

“Kezeink munkáját tedd maradandóvá”

A Zsoltárok könyvének 90. fejezetében olvasható a fenti Igeszakasz, mely Kiss Árpádné palástkészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere legújabb kiállításának címét viseli. A Debreceni Református Nagytemplom Galériáján 2019. október 27-én dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke ünnepélyesen is megnyitotta az időszaki tárlatot a közönség számára. Kiss Árpádné Veres Katalin 1988-ban kezdett készíteni református Read more about “Kezeink munkáját tedd maradandóvá”[…]

Istentisztelet 2019. október 27. 10 óra

2019. október 27. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4) Az igehirdetés témája: Hová lett az öröm? Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 162,1 3. Keresztelés 4. Fő ének: 256,1-4 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Fil Read more about Istentisztelet 2019. október 27. 10 óra[…]

Pál levele a filippiekhez

Különleges, személyes, mély emberi érzelmekkel átitatott levél. Pál apostolról nem ok nélkül mondták, hogy kemény és szigorú ember, ebből az iratából azonban nem árad más, csak megindító szeretet. A levél írásakor Pál halálra készült, legalábbis készen állt rá, harag nélkül tekintett vissza földi futására, vágyva elköltözni és Krisztussal lenni. Nem tudta, mi vár rá, de Read more about Pál levele a filippiekhez[…]

Istentisztelet 2019. október 20. 10 óra

2019. október 20. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, Read more about Istentisztelet 2019. október 20. 10 óra[…]

Jakab levele

Az Újszövetség több Jakabot is számon tart, így hívták Jézus két apostolát és egyik testvérét is, aki a kereszthalál és a feltámadás után lett keresztyénné, idővel pedig a jeruzsálemi gyülekezet meghatározó vezetőjévé vált. A szerzőt azonban nem közöttük kell keresnünk. Ez a levél intelmek sorozata. Kiemelkedő témája a hit és a cselekedetek viszonya, erőteljes példákkal Read more about Jakab levele[…]