Istentisztelet 2019. október 20. 10 óra

2019. október 20. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.” (Jak 1, 2-8)
Az igehirdetés témája: Az isteni bölcsesség
Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek Istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés-Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 111, 6
3. Főének: 305, 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1 Kir 3, 1-15
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: Beethoven: Isten dicsősége-vezényel: Tóth-Bartók Dániel
8. Igehirdetés: Jak 1, 2-8-Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke: Saint-Saëns: Tollite Hostias vezényel: Vass Sándor karnagy orgonán kísér: Vad Péter
10. Imádság
11. Úri ima, áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 278, 1-3; 7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. október 27.
Az igehirdetések alapigéje: Fil 4,4
Igehirdetők: 8:00 –Dancsó Zoltán, 10:00 –Vad Zsigmond, 18:00 –Oláh István
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Szűrös Panna, Zavarkó Fruzsina, Bartha Zoltán, Bodovics Marcell és Győry-Farkas Boldizsár gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Október 19-én szombaton adtunk hálát Nagy László és Nagy Lászlóné
(szül. Miklós Mária) 50. házassági évfordulójuk alkalmából.
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Juhász József és Rácz Mariann.
3. Az elmúlt héten eltemettük Tóth Ferencné (szül. Vámos Erzsébet) 87 évet élt és Fekete Irén 88 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– Október 16-án 13 órakor Dr. Vékonyné dr. Horváth Ágnes emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Fekete Irén emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A belépőjegy ára felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgő. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas a Kossuth tér és a belső templomtér felé is különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás november 4-ig lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
2. Szeretettel hívunk mindenkit a Nemzetközi Liebenzelli Misszió oroszországi, „Krisztusért járva követségben” című beszámolójára, amely 2019. október 21-én hétfőn 18 órától fog kezdődni a Nagytemplomi Református Egyházközség Gyülekezeti termében. Az előadók Waldemar és Katharina Jesse liebenzelli misszionárius házaspár.
3. A Magyar Református Szeretetszolgálat a reformáció hónapjában „Több mint 500” címen adománygyűjtő akciót hirdet 4 magyarországi és 1 határon túli gyülekezet támogatására. Gyülekezetenként 500 ezer forint adománnyal kívánja segíteni a Szeretetszolgálat a gyülekezetek szolgálatát. Támogatást a 1358-as adományvonal hívásával lehet felajánlani, egy hívás díja: 500 Ft.
4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
5. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019. október 26-án, szombaton lelkészszentelő istentiszteletet tart a Nagytemplomban. Erre a jelentős eseményre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait is.
________________________________________
Alkalmaink:
1. Október 31-én, csütörtökön 17 órától reformációi ünnepi úrvacsorás istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli ruhákat (kabátokat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat.) A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.