Jakab levele

Az Újszövetség több Jakabot is számon tart, így hívták Jézus két apostolát és egyik testvérét is, aki a kereszthalál és a feltámadás után lett keresztyénné, idővel pedig a jeruzsálemi gyülekezet meghatározó vezetőjévé vált. A szerzőt azonban nem közöttük kell keresnünk. Ez a levél intelmek sorozata. Kiemelkedő témája a hit és a cselekedetek viszonya, erőteljes példákkal világítja meg, hogy hitünk cselekedetek által lehet nyilvánvalóvá. Fejezetről fejezetre a keresztyén élet alapkérdéseit mutatja be, kezdve a kísértéseken, folytatva a személyválogatáson és a nyelv megzabolázásán, majd a szegények elnyomása ellen emeli fel szavát, végül az imádság erejére irányítja olvasói figyelmét. A levelet sok teológus érezte zavarónak Pál iratai mellett, de nélküle csonka lenne a Szentírás.