Pál levele a filippiekhez

Különleges, személyes, mély emberi érzelmekkel átitatott levél. Pál apostolról nem ok nélkül mondták, hogy kemény és szigorú ember, ebből az iratából azonban nem árad más, csak megindító szeretet. A levél írásakor Pál halálra készült, legalábbis készen állt rá, harag nélkül tekintett vissza földi futására, vágyva elköltözni és Krisztussal lenni. Nem tudta, mi vár rá, de odafordult Filippiben élő testvéreihez, az első európai keresztyén gyülekezet tagjaihoz, és rájuk bízta apostoli szolgálatának lényegét: “örüljetek az Úrban”. Adja meg az Örökkévaló Isten, hogy földi sátorunk összeomlásakor ez legyen utolsó gondolatunk.