Istentisztelet 2019. október 27. 10 óra

2019. október 27. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4)
Az igehirdetés témája: Hová lett az öröm?
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 162,1
3. Keresztelés
4. Fő ének: 256,1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Fil 4,1-20 – Oláh István lelkipásztor
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 66,1
9. Igehirdetés: Fil 4,4 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 272,4
11. Imádság
12. Úri ima, áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: 348,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Gyászolók vasárnapja: 2019. november 3.
Az igehirdetések alapigéje: JSir 2,1
Igehirdetők: 8:00 –Káposztás Gábor, 10:00 –Oláh István
18:00 –Szász Anna Boglárka
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten Kósa Ervin Edvin, az istentiszteleten Bárándi Anna Boglárka gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Tóth-Máthé Miklós író, színművész emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton, 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A belépőjegy ára felnőtteknek 5.000 Ft, gyermekeknek (14 éves korig) 2.500 Ft fejenként. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgőt. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás november 4-ig lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat a reformáció hónapjában „Több mint 500” címen adománygyűjtő akciót hirdet 4 magyarországi és 1 határon túli gyülekezet támogatására. Gyülekezetenként 500 ezer forint adománnyal kívánja segíteni a Szeretetszolgálat a gyülekezetek szolgálatát. Támogatást a 1358-as adományvonal hívásával lehet felajánlani, egy hívás díja: 500 Ft.
3. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
4. Közvetlenül az istentisztelet után nyitjuk meg Kiss Árpádné népi iparművész, a Népművészet Mestere időszaki kiállítását a Galérián.
________________________________________
Alkalmaink:
1. Október 31-én, csütörtökön 17 órától reformáció ünnepi úrvacsorás istentiszteletet tartunk a Nagytemplomban. Ezen a napon a Lelkészi Hivatal zárva tart.
2. Október 28-án, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. November 2-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. November 3-án 18 órától Zenés áhitat lesz a Nagytemplomban.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.