Istentisztelet 2017. december 31. 16 óra

Istentisztelet 2017. december 31. 16 óra „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.” (Jel 22,14) 1. Bevonulás a Szentírással 2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 3. Fennálló ének: 65, 1 4. A Biblia átadása Nagy Zsolt bihari esperes (Biharkeresztes) Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 5. Főének Read more about Istentisztelet 2017. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.” (Máté 4,11) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné ny. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329, 2 3. Keresztelés 4. Főének: 256, 1-4 5. Előfohász Káposztás Gábor bo. lelkipásztor 6. Igeolvasás: Mt 4,1-11 Read more about Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.” (Mt 2,9-10) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész Read more about Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról Read more about Istentisztelet 2017. december 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra “A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát…Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz.” (Ézs 9,1/a.3/a) “A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (Jn 1,5) “Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon sötétségben.” (Jn 12,46) 1. Read more about Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől Read more about Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt! De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek Read more about Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra[…]