Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.”
(Mt 2,9-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 317,1-2
3. Keresztelés Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
4. Főének: 328,1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 2,1-12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 316,7-8
9. Igehirdetés: Mt 2,9-10 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 324,1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 325,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak
a karácsony ünnepének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A karácsonyfákat a Nagytemplomba gyülekezetünk két családja adományozta.
________________________________________
A karácsonyi ünnepkörben
Papp Liliána, Kanál Rita, Szabó Hanna Noémi, Májer Kornél, Nagy Erik, Csaplovics Máté, Pataki Dorina Melinda, Pataki Dzsenifer Rita,
Soós Roland Herkules, Bacsa Gréti, Bacsa Lola Dézi, Nagy András és Pető Dorián
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Pálinkás Barna emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A Lelkészi Hivatal a két ünnep között is nyitva tart, december 27-én és december 28-án
10 órától 16 óráig és december 29-én 10 órától 14 óráig.
2. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
3. Január 1-én, hétfőn délután 4 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje a Nagytemplomban.
4. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium, Falinaptár és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben 2017.
December 26., Karácsony II. napja
18:00 Káposztás Gábor

December 31., Óév
8:00 Nagyné Török Csilla
10:00 Vad Zsigmond
16:00 Dr. Fekete Károly 2018. Január 1., Újév
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.