Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 31. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda,
és szolgáltak neki.”
(Máté 4,11)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné ny. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 256, 1-4
5. Előfohász Káposztás Gábor bo. lelkipásztor
6. Igeolvasás: Mt 4,1-11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 483, 14
9. Igehirdetés: Mt 4,11 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 324, 4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 200, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

2017. December 31-én, Óév
16.00 Dr. Fekete Károly

2018. Január 1-én, Újév
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Oláh István
18.00 Káposztás Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Szász Barnabás gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Báthori Tiborné (Fehérvári Erzsébet) 87 évet és
Barna István 74 évet élt testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).
________________________________________
A Rákóczi-harang december 26-án, kedden 11 órakor Pálinkás Barna emlékére szólt.
________________________________________
1. Január 1-én, hétfőn 16 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje
a Nagytemplomban.
2. Január 8-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. 2018. január 13-án, szombaton 9 órától cikluskezdő Presbiteri Csendesnapot tartunk a Gyülekezeti teremben.
4. Az ökumenikus imahét 2018. január 21-28-ig tart.
5. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak!
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak az új esztendő áldásaiért!