Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”
(Mt 1,19-21)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 303,1
3. Főének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 1,18-25
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 138,2
8. Igehirdetés: Mt 1,19-21 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 301,5-6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 312,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a karácsony ünnepének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Böttkös Sándor emlékét fogja hirdetni, halálának 11. évfordulóján,
– a szentesti istentisztelet után Gitye Csaba és Gitye Jánosné emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A Lelkészi Hivatal a két ünnep között is nyitva tart december 27-én
és december 28-án 10 órától 16 óráig és december 29-én 10 órától 14 óráig.
2. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
3. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium, Falinaptár és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
4. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben 2017.
December 24., Szenteste
16:00 Vad Zsigmond

December 25., Karácsony I. napja
8:00 (úrvacsora) Vad Zsigmond
10:00 (úrvacsora) Dr. Fekete Károly
18:00 (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde

December 26., Karácsony II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor December 31., Óév
8:00 Nagyné Török Csilla
10:00 Vad Zsigmond
16:00 Dr. Fekete Károly

2018. Január 1., Újév
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.