Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2017. december 24. 16 óra

“A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát…Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz.” (Ézs 9,1/a.3/a)
“A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (Jn 1,5)
“Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon sötétségben.” (Jn 12,46)

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,1
3. Igeolvasás: Lk 2,1-14 Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
4. Főének: 315,1-7
5. Imádság Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor
6. Igehirdetés előtti ének: 316,3;5
7. Igehirdetés: Ézs 9,1.5.6/a; Jn 1,5; 12,46 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
8. Imádság, Úri ima
9. Záró ének: Csendes éj
11. Áldás
Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben 2017.

December 25., Karácsony I. napja
8:00 (úrvacsora) Vad Zsigmond
10:00 (úrvacsora) Dr. Fekete Károly
18:00 (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde

December 26., Karácsony II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor

December 31., Óév
8:00 Nagyné Török Csilla
10:00 Vad Zsigmond
16:00 Dr. Fekete Károly

2018. Január 1., Újév
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!