Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra

2021. január 1. – A KIHÍVÁSOK ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”(Márk16, 15) Az istentisztelet rendje: 1. Read more about Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő” (Jelenések1,17-18/a) „És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.” (Jelenések21, 6/a) Az Istentisztelet rendje: 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.27. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 27. Az igehirdetés alapigéje: „János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Te vagy Illés? Ő azt mondta: Nem az vagyok. Read more about Istentisztelet 2020.12.27. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.26. Karácsony II. napja 10 óra

2020. december 26. – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott Read more about Istentisztelet 2020.12.26. Karácsony II. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.25. Karácsony I. napja

2020. december 25. –A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2, 14) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 182 3. Főének: 326:1-2 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre. 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Read more about Istentisztelet 2020.12.25. Karácsony I. napja[…]

Istentisztelet 2020.12.24. Szenteste 16 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2020. DECEMBER 24., SZENTESTE Az igehirdetés alapigéje: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” (János 3, 16-17) 1. Read more about Istentisztelet 2020.12.24. Szenteste 16 óra[…]

Tájékoztatás – Személyesen és online is tudunk úrvacsorát venni karácsonykor

Kedves Testvéreink! A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Elnöksége döntése szerint a karácsonyi ünnepkörben újra nyilvános istentiszteleteket tartunk a Nagytemplomban. December 25-én, karácsony első napján 8 órakor, 10 órakor és 18 órakor a jelenlévők személyesen részesülhetnek az úrvacsora sákramentumában. Az úrvcsoraosztás alkalmával lelkipásztoraink kiemelt figyelmet fordítanak az egészségügyi óvintézkedések betartására: az úrvacsorai jegyeket kesztyűben nyújtják át, a Read more about Tájékoztatás – Személyesen és online is tudunk úrvacsorát venni karácsonykor[…]

Istentisztelet 2020.12.20. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 20. Az igehirdetés alapigéje: „Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki Read more about Istentisztelet 2020.12.20. 10 óra[…]