Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő” (Jelenések1,17-18/a)
„És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.” (Jelenések21, 6/a)

Az Istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Papp Imola segédlelkész
2. Fennálló ének: 90,1
3. Vers Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
4. Főének: 283,1-2; 5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsoltárok könyve 90; Jel 1,17-18; 2,6-11 és 22,1-8
7. Imádság
8. Harangjáték
9. Igehirdetés: Jel 1,17-18/a és 21,6/a Vad Zsigmond esperes- lelkipásztor
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Kisfilm Évvégi összefoglaló a közös programokról
13. Záróének: 134,1-3
14. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő orgonista-kántor