Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra

2021. január 1. – A KIHÍVÁSOK ÉVE
Az igehirdetés alapigéje: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”(Márk16, 15)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 191
3. Főének: 283,3-4;6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Márk 16, 9-20
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 246,2
8. Igehirdetés: Márk 16, 14-15 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 396:3
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 264,1-2
13. Himnusz
14. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentisztelete: 2021. január 3.
Igehirdetők: 10:00 –Molnár Szabolcs
________________________________________
Hirdetések:
1. Együttérző szeretettel tudatjuk a gyülekezettel, hogy 2020. december 12-én Nagyné Berta Rózsa Ilona presbiter testvérünk hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2021. január 7-én, 12:30-kor lesz a Köztemető 1-es számú ravatalozójában.
________________________________________
1. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
2. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 2020. január 4-től várja vásárlóit a megszokott nyitvatartási renddel.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak az újév áldásaiért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________