Istentisztelet 2021.01.03. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 3.
Az igehirdetés alapigéje: „De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor 12,9)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 89: 1
3. Főének: 214: 1, 8
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 2,1-12
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 118: 7
8. Igehirdetés: 2Kor 12,9 Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 223: 6
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 200: 1, 6
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentisztelete: 2021. január 10.
Igehirdetők: 10:00 – Vad Zsigmond
________________________________________
Hirdetések:
1. Együttérző szeretettel tudatjuk a gyülekezettel, hogy 2020. december 12-én Nagyné Berta Rózsa Ilona presbiter testvérünk hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2021. január 7-én, 12:30-kor lesz a Köztemető 1-es számú ravatalozójában.

2. Az elmúlt héten eltemettük Hajdú Sándor 90 évet élt és Dr. Fekete Rudolf 83 évet élt testvéreinket.
________________________________________

1. Az Egyházközség Elnökségének döntése alapján a vírushelyzet miatt január 10-én csak a 10 órakor kezdődő istentisztelet lesz megtartva.

2. Egyházkerületünkben és egyházmegyénkben lezajlott a tisztújítás, amelynek eredményeképpen a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Dr. Fekete Károly, főgondnoka Molnár János lett. A Debreceni Református Egyházmegye esperese Hadházi Tamás, gondnoka Szilágyi János.

3. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

4. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

Gyülekezetünk statisztikai adatai a 2020. esztendőben:
Megkereszteltünk 77 gyermeket (fiú: 43, lány: 34)

Konfirmált 57 testvérünk (fiú: 22, lány: 35)

Házasságkötésére Isten áldását kérte 36 házaspár
(tiszta református: 20, vegyes vallású: 16).

Eltemettük 102 testvérünket (férfi: 46, nő: 56 ).

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak az újév áldásaiért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________