Istentisztelet 2020.12.25. Karácsony I. napja

2020. december 25. –A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2, 14)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 182
3. Főének: 326:1-2
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 2,1-20
6. Igehirdetés előtti kórusmű: Gárdonyi Zoltán: Ó jöjjetek hívek
7. Igehirdetés: Lukács 2, 14 Oláh István lelkipásztor
8. Igehirdetés utáni kórusmű: Nagy Csaba: Karácsonyi dicséret
9. Imádság, Úri ima, Áldás
10. Úrvacsora, ágendázik: Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
Úrvacsora alatti zongorameditáció
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 327:1,4
_____________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Hirdetések:
Ünnepi alkalmaink:

December 25.
Karácsony I. napja
8:00 – Molnár Szabolcs (úrvacsora)
10:00 – Oláh István (úrvacsora)
18:00 – Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora)

December 26.
Karácsony II. napja
8:00 – Dancsó Zoltán
10:00 – Tóth Dorottya Tünde
18:00 – Püski Gábor

December 27. vasárnap
8:00 – Szász Anna
10:00 – Dr. Fekete Károly
18:00 – Dancsó Zoltán

December 31.
Óév
16:00 – Vad Zsigmond

2021. január 1.
Újév
8:00 – Molnár Szabolcs
10:00 – Oláh István
18:00 – Dancsó Zoltán

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!
1. Az úrvacsorai jegyeket Tárczy István és családja adományozta az Úrasztalára.

2. Szeretnénk jelezni a Testvérek felé, hogy lehetőség van az áldozati borítékba szánt összeget, az egyházfenntartói járulékot vagy egyéb adományokat átutalással is befizetni az Egyházközség számlájára. (Bankszámlaszám: 11738008-20080437)

3. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot lehet kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.

4. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért, a tanítás évének áldásaiért, az ünnep áldásaiért, gyülekezetünk épüléséért!
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)