Istentisztelet 2020.12.24. Szenteste 16 óra

ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN
2020. DECEMBER 24., SZENTESTE

Az igehirdetés alapigéje: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” (János 3, 16-17)

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Ének: 315: 1-2
3. Igeolvasás: Máté 1,18-23 Tóth Dorottya Tünde beosztott lp.
4. Ének: 326: 1-2
5. Igeolvasás: Lukács 2,8-16 Püski Gábor segédlelkész
6. Imádság Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
7. Igehirdetés előtti ének: 329: 1
8. Textus: János 3,16-17
9. Igehirdetés
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetés
12. Kisfilm Gyermekek karácsonyi videója
13. Záróének: Csendes éj
14. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Ünnepi alkalmaink:

December 25.
Karácsony I. napja
8:00 – Molnár Szabolcs (úrvacsora)
10:00 – Oláh István (úrvacsora)
18:00 – Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora)

December 26.
Karácsony II. napja
8:00 – Dancsó Zoltán
10:00 – Tóth Dorottya Tünde
18:00 – Püski Gábor

December 27. vasárnap
8:00 – Szász Anna
10:00 – Dr. Fekete Károly
18:00 – Dancsó Zoltán

December 31.
Óév
16:00 – Vad Zsigmond

2021. január 1.
Újév
8:00 – Molnár Szabolcs
10:00 – Oláh István
18:00 – Dancsó Zoltán
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!