Istentisztelet 2020.12.26. Karácsony II. napja 10 óra

2020. december 26. – A TANÍTÁS ÉVE
Az igehirdetés alapigéi: „Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, ujjongva mozdult meg méhemben a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” (Lukács 1, 39-45)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,1
3. Főének: 328: 1, 6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 1, 5-25
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 316,1-2
8. Igehirdetés: Lukács 1, 39-45 Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 316: 7-8
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 325: 1,5
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Hirdetések:
1. A Rákóczi harang:
– istentisztelet után Pálinkás Imre halálának 5. évfordulóját hirdeti
________________________________________
Ünnepi alkalmaink (módosult):
December 26.
Karácsony II. napja
8:00 – Dancsó Zoltán
10:00 – Tóth Dorottya Tünde
18:00 – Püski Gábor
December 27. vasárnap
10:00 – Dr. Fekete Károly

December 31.
Óév
16:00 – Vad Zsigmond

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!
1. Az egyházközség elnökségének döntése alapján a vírushelyzet miatt a december 27-én, január 1-én és 3-án, a 10-kor kezdődő istentiszteletek lesznek megtartva.

2. Szeretnénk jelezni a Testvérek felé, hogy lehetőség van az áldozati borítékba szánt összeget, az egyházfenntartói járulékot vagy egyéb adományokat átutalással is befizetni az Egyházközség számlájára. (Bankszámlaszám: 11738008-20080437)

3. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot lehet kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.

4. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért, a tanítás évének áldásaiért, az ünnep áldásaiért, gyülekezetünk épüléséért!
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)