Istentisztelet 2020.12.27. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 27.
Az igehirdetés alapigéje: „János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Te vagy Illés? Ő azt mondta: Nem az vagyok. – A próféta vagy? Így válaszolt: Nem. Ezt mondták tehát: Ki vagy? – hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz magadról? Erre ő így felelt: „Én kiáltó hang vagyok a pusztában: egyengessétek az Úr útját”, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta.
Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” (János 1, 19-23; 29)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 315: 4
Kérjük az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
3. Főének: 327: 1, 4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 1,19-34
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 318: 1-2
8. Igehirdetés: János 1,19-23; 29 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Orgonameditáció
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 324: 1, 5
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Hirdetések:
2. Az elmúlt héten eltemettük Tóth Kálmán Gézáné Reke Ilona 90 évet élt, Vadon Imre János 81 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)
3. A Rákóczi-harang:
– december 21-én, hétfőn 10 órakor Dr. Berényi István halálának 1. évfordulójára szólalt meg
– december 26-án, szombaton 11 órakor Pálinkás Barna halálának 5. évfordulóját hirdette
________________________________________
1. Az Egyházközség Elnökségének döntése alapján a vírushelyzet miatt január 1-én és 3-án, a 10 órakor kezdődő istentiszteletek lesznek megtartva.

2. Szeretnénk jelezni a Testvérek felé, hogy lehetőség van az áldozati borítékba szánt összeget, az egyházfenntartói járulékot vagy egyéb adományokat átutalással is be lehet fizetni az Egyházközség számlájára.
(Bankszámlaszám: 11738008-20080437)

3. Egyházkerületünkben és egyházmegyénkben lezajlott a tisztújítás, amelynek eredményeképpen a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Dr. Fekete Károly, főgondnoka Molnár János lett. A Debreceni Református Egyházmegye esperese Hadházi Tamás, gondnoka Szilágyi János.

4. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

5. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)