Istentisztelet 2020.12.20. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. december 20.

Az igehirdetés alapigéje: „Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.” (Zsid12, 12-15)
Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 312:1
3. Főének: 199: 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézsaiás 35 Molnár Luca
6. Imádság Molnár Csongor
7. Igehirdetés előtti ének: 138: 4
8. Igehirdetés: Zsid12, 12-15 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 200: 6
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Kisfilm Gyerekek karácsonyi videója
13. Záró ének: 309: 1-7
14. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. december 27.
Igehirdetők: 08:00 – Szász Anna Boglárka 10:00 – Dr. Fekete Károly 18:00 – Papp Imola
________________________________________

Hirdetések:
1. Hutóczki Szilárd, Balázs Petra, Molnár Zsombor, Molnár Panna és Molnár Csenge gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

2. Az elmúlt héten eltemettük Bányai Istvánné Burai Julianna 82 évet élt, Kiss Gábor András 89 évet élt és Széll Lászlóné Lukács Éva 83 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)

3. A Rákóczi-harang:
– december 18-án, pénteken 11 órakor Asztalos József és felesége Asztalos Józsefné Kiss Jolán, 13 órakor Széll Lászlóné Lukács Éva emlékét hirdette
– december 19-én, szombaton 10 órakor Fróna László emlékét hirdette
– istentisztelet után: – Böttkös Sándor, Szilágyi Imre emlékét hirdeti
– Nagy Bertalan születésének 100. évfordulóján szólal meg
________________________________________

1. A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján gyülekezetünk elnöksége azt a döntést hozta, hogy 2020.december 13-ától újra nyilvános istentiszteleteket tartunk 8 órakor, 10 órakor, illetve 18 órakor. Az istentiszteleteken való részvételt szabályozzuk, erről bővebben gyülekezetünk honlapján tájékozódhatnak.

2. Egyházkerületünkben és egyházmegyénkben lezajlott a tisztújítás, amelynek eredményeképpen a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Dr. Fekete Károly, főgondnoka Molnár János lett. A Debreceni Református Egyházmegye esperese Hadházi Tamás, gondnoka Szilágyi János.

3. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

4. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot kell kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________

Ünnepi istentiszteleti rend:
December 21. December 26. Karácsony 2. napja
18:00 – Szász Anna Bogláka 08:00 – Dancsó Zoltán
December 22. 10:00 – Káposztás Gábor
18:00 – Püski Gábor 18:00 – Papp Imola
December 23. December 27. Vasárnap
18:00 – Dancsó Zoltán 08:00 – Szász Anna Boglárka
December 24. Szenteste 10:00 – Dr. Fekete Károly
16:00 – Dr. Fekete Károly 18:00 – Papp Imola
December 25. Karácsony 1. napja December 30. Óév
08:00 – Molnár Szabolcs (úrvacsora) 16:00 – Vad Zsigmond
10:00 – Oláh István (úrvacsora) 2021. január 1. Újév
18:00 – Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora) 08:00 – Molnár Szabolcs
10:00 – Oláh István
18:00 – Dancsó Zoltán