Kedves Testvéreink!

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Elnöksége döntése szerint a karácsonyi ünnepkörben újra nyilvános istentiszteleteket tartunk a Nagytemplomban. December 25-én, karácsony első napján 8 órakor, 10 órakor és 18 órakor a jelenlévők személyesen részesülhetnek az úrvacsora sákramentumában. Az úrvcsoraosztás alkalmával lelkipásztoraink kiemelt figyelmet fordítanak az egészségügyi óvintézkedések betartására: az úrvacsorai jegyeket kesztyűben nyújtják át, a bort (vagy szőlőlevet) külön kis poharakban vehetik magukhoz a testvérek. Kérjük az úrvacsorázókat, hogy a másfél méteres védőtávolság szigorú betartását az úrvacsora vétele alatt is tartsák szem előtt!

A járványhelyzet miatt tudjuk, hogy bizonyára nem vehet részt minden testvérünk személyesen az istentiszteleten – akár az életkoruk, egészségi állapotuk vagy a házi karantén szabályai teszik ezt megoldhatatlanná számukra. Arra kérjük a gyülekezet tagjait és a közvetítések nézőit, hogy akik nem tudnak jelen lenni a templomban, azok 2020. december 25-én 10 órától, karácsony első napján testileg ugyan távol, de lélekben együtt, ki-ki a saját otthonában is részesüljön az úrvacsora sákramentumában.

Ehhez az alábbiakra kérjük a Testvéreket:
– Az istentisztelet előtt – nem pedig közben – mindenki készítse ki a szent jegyeket, azaz egy kis pohárba, vagy ha többen vannak otthon, akkor több pohárba egy-egy korty bort vagy szőlőlevet, egy kis tányérra pedig tegyenek annyi kis darab kenyeret, ahányan vannak, és ezt egy kis terítővel vagy szalvétával takarják le.

– Ha lehet, a készülésnek azt a méltóságát is adjuk meg, hogy szépen felöltözve részesüljünk az úrvacsorában.

– Amikor hallják az úrvacsora szereztetési Igéit, akkor a közvetítés előtt ülve is együtt, hangosan mondjuk el az Apostoli Hitvallást, majd amikor feltesszük a kérdéseket, akkor válaszoljunk rá.

– Hangosan mondjuk el a kenyér és a bor vétele előtti egymondatos imádságot, amit a közvetítésen keresztül dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor fog vezetni.

– Ha valaki egyedül van, akkor vegye magához a jegyeket, hiszen ekkor sincs egyedül, mert vele van az Úr Jézus. Akik pedig családtagjaikkal vannak együtt, adják egymásnak a darab kenyeret, majd a poharat.

Áldott karácsonyi készülődést kívánunk minden kedves Testvérünknek!