Istentisztelet 2017. március 26. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…és megesküdött az örökkön-örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz több idő…” (Jel 10,6) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 24,1 Read more about Istentisztelet 2017. március 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. március 19. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 19. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! És amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.” (Mk 9,7-8) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor 2. Fennálló Read more about Istentisztelet 2017. március 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. március 12. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 12. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meggyógyultak.” (Mk 6,51;56) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Read more about Istentisztelet 2017. március 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!” (Róm 8,31-39) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs Read more about Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra[…]