Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 5. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!”
(Róm 8,31-39)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 475,1
3. Főének: 469,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 5,1-20
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: Kodály Zoltán: Esti dal
8. Igehirdetés: Mk 5,6-8 Oláh István lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke: Kodály Zoltán: A kereszt alatt
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1
12. Úrvacsora, ágendázik: Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Hirdetések
14. Záró ének: 278,1-2;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak nagyböjtben mindnyájunk testi-lelki megújulásáért, valamint az Isten igéjének terjedéséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket Lakatos Györgyné ajánlotta fel az úrasztalára.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Dr. Rőth Sándorné (Piszkay Katalin) 93 évet élt, Dr. Szilágyi Dezső László 74 évet élt,
Harsányi Andor Zoltán 89 évet élt, és Vass Imre 78 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
1. Március 6-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
Alapige: Jel 1,4-8
2. Március 7-én, kedden 18 órakor Kávéházi estét tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Téma: Isteni és emberi beavatkozások –Őssejtkutatástól a klónozásig. Előadó: Dr. Fazakas Sándor, egyetemi tanár. A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges a www.nagytemplom.hu oldalon, a Lelkészi Hivatalban vagy a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
3. Március 8-án, szerdán délelőtt az Édesanya-Gyermekklubban az Alapozó mozgásfejlesztésről beszélgetünk Kádár Judit pedagógussal.
4. Március 11-én, szombaton 17 órakor Harmincasok bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
5. Március 16-án, csütörtökön 18 órakor a lipcsei Tamás-templom Fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban a Reformáció 500 programsorozat keretében.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A belépésre jogosító karszalagokat a rendezvényt megelőzően lehet átvenni a következő átvételi pontokon: Református Nagytemplomi Lelkészi Hivatal, Református Nagytemplom jegypénztár, Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, Kölcsey Központ.
6. Április 10-én fél 12-kor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
7. Az elmúlt vasárnap perselypénzes adományával gyülekezetünk a Reformáció 500. évfordulóját hirdető emlékmű elkészítésének költségeihez járult hozzá. Az emlékmű elkészítéséhez továbbra is hozzá lehet járulni és a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni az erre szánt adományt.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (március 12.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Molnár Szabolcs Lucski Márta
Mk 7, 1-23 Mk 6,45-56 Mt 9,14-17
Mk 7, 14-20 Mk 6,51;56 Mt 9,14-15