Istentisztelet 2017. március 12. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 12. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban.
Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meggyógyultak.”
(Mk 6,51;56)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 65,4-5
3. Főének: 300,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 6,45-56 Gonda Lászlóné presbiter
6. Imádság Sipos Jolán Mária presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 226,1;3
8. Igehirdetés: Mk 6,51;56 Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 394,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Konfirmáció előtti ének: 463, 1
12. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció Oláh István lelkipásztor
13. Köszöntés Dr. Virágh Pál főgondnok
14. Hirdetések
15. Záró ének: 450,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak nagyböjtben mindnyájunk testi-lelki megújulásáért, valamint az Isten igéjének terjedéséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang március 10-én du. fél 1-kor
Békési Jánosné emlékére szólalt meg.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Banczi Gáborné (Mészáros Sára) 89 évet élt
és Havas Aladárné (Pál Olga) 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
1. Március 13-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Március 14-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Március 16-án, csütörtökön 18 órakor a lipcsei Tamás-templom Fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban a Reformáció 500 programsorozat keretében.
4. Március 18-án, szombaton 10 órától Presbiterképzés lesz a Gyülekezeti Teremben, amelyen Dr. Kocsis Attila mutatja be az MRSZ elmúlt 10 évét.
5. Március 18-án, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma. Téma: Hálaadás az Istennek. (116-118. zsoltár)
6. Április 10-én fél 12-kor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
7. A Reformáció 500. évfordulóját hirdető emlékmű elkészítéséhez továbbra is hozzá lehet járulni és a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni az erre szánt adományt.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (március 19.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Oláh István Vad Zsigmond Molnár Szabolcs
Márk 9, 1-13 Mk 9,1-13 Ez 18,21-32
Márk 9, 5-7 Mk 9,7-8 Ef 4,17-25