Istentisztelet 2017. március 19. 10 óra

Istentisztelet 2017. március 19. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! És amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.”
(Mk 9,7-8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 475,1
3. Főének: 228,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mk 9,1-13
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 224,5
8. Igehirdetés: Mk 9,7-8 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 380,2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 225,1-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor