Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 17. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt! De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott haljak meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!”
(Ruth 1,14-17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: Adventi ének)
2. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
3. Fennálló ének: 25,1
4. Keresztelés Mátyásné Szabó Beáta bo. lelkipásztor
5. Főének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Ruth 1,1-19
8. Imádság
9. Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: 121. genfi zsoltár)
10. Igehirdetés: Ruth 1,14-17 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 462,1
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Gyülekezeti kórus éneke (Kodály: 114. genfi zsoltár)
14. Hirdetések
15. Záró ének: 301,1-2;8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Tóth Dániel karnagy és Vass Sándor karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Az adventi időszak 10 órás istentiszteleteinek témája a család lesz a következők szerint:
• december 24. Házasság előtti döntéshelyzetek – Máté 1,18-25

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Ignáth Eliza Veronika, Kiss Hanna Kiara és Rácz Dávid
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Balogh Gyula emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Pető Sándor emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Szőllős László emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Kamundi Jozefa Mária emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Dr. Balogh Ákos 72 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
2. December 18-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. A mai napon 16 órától a Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
4. December 22-én, pénteken 16:30-tól a Magyar Virtuózok Kamarazenekar II. Nagytemplomi Adventi Koncertjére kerül sor, melyre a szervezők a gyülekezet tagjai számára kedvezményes jegyeket biztosítanak 1000 Ft/fős áron. A kedvezményes jegyek igényléséhez regisztráció szükséges a Lelkészi Hivatalban.
5. A Debreceni Nagytemplom Gyülekezeti Kórusának története című könyv megvásárolható a kijáratnál 1.000 forintért.
6. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni.
A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
7. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium, Falinaptár és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben 2017.
Bűnbánati istentiszteletek (imaterem):
December 21. 18:00 – Dancsó Zoltán
December 22. 18:00 – Nagyné Török Csilla
December 23. 18:00 – Püski Gábor

December 24., Advent negyedik vasárnapja
8:00 Káposztás Gábor
10:00 Dr. Fekete Károly
16:00 Vad Zsigmond

December 25., Karácsony I. napja
8:00 (úrvacsora) Vad Zsigmond
10:00 (úrvacsora) Dr. Fekete Károly
18:00 (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde December 26., Karácsony II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor

December 31., Óév
8:00 Nagyné Török Csilla
10:00 Vad Zsigmond
16:00 Dr. Fekete Károly

2018. Január 1., Újév
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!