Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra

Istentisztelet 2017. április 30. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 130,1-4
5. Előfohász Püski Gábor exmittált teológus hallgató
6. Igeolvasás: ApCsel 5,17-32
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 184
9. Igehirdetés: ApCsel 5,29 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 331,4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 299,1-5
Orgona: Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak gyülekezetünkért,
hogy a szeretet Lelke adjon köztünk egységet!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Cseh Flóra, Cseh Barnabás, Nagy Judit Anna, Vincze Gál Milán,
Kuti Tamás, Kuti Balázs és Hencz Máté Alen gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang istentisztelet után Dr. Barla Gyuláné (Szabó Erzsébet) emlékét hirdeti halálának 15. évfordulója alkalmából.
________________________________________
1. Ma 18 órakor Pintér Béla szolgál énekléssel az esti istentiszteleten.
2. Május 6-án, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
3. Május 6-án, szombaton 15 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében “Reformáció 500: KNOX” címmel brit, feliratos dokumentumfilm kerül bemutatásra, mely a lánglelkű skót reformátor, John Knox életét mutatja be a reformáció alapkérdéseivel foglalkozva a mai kor nyelvén. A film rendezője: Murdo MacLeod – BBC.
4. Május 6-án, szombaton, 17 órakor a Középkorúak+ bibliakör alkalmát tartjuk a Gyülekezeti Teremben.
5. Május 6-án, szombaton, 17 órakor Harminc+ bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
6. Május 12-14. között Lovas András gazdagréti lelkipásztor szolgál gyülekezetünkben. Az igehirdetés sorozat címe: Az evangélium ereje.
Időpontok: Május 12-én 18 óra; Május 13-án 10 óra (Dorcas Kemping); Május 14-én 10 óra és 18 óra.
7. Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk 2017. június 5-én, pünkösd hétfőjén. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2017-ben 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
8. Nyári gyülekezeti táborunk 2017. július 3-9. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
Jövőhét vasárnap (május 7.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Molnár Szabolcs Oláh István Káposztás Gábor
Ézs 6. ApCsel 7,44-60 Zsolt 139,1-12
ApCsel 7,49 ApCsel 7,56-58 Zsolt 139,11-12