Istentisztelet 2017. április 14. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2017. április 14. 10 óra (nagypéntek)

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET
A NAGYTEMPLOMBAN
2017. április 14-én, pénteken 10 órakor

„Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között az írástudókkal együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, Izráel királya szálljon le most a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk! Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.” (Mk 15,29-32)
1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 294,1
4. Főének: 341,1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 27,45-56
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 466, 1
9. Igehirdetés: Mk 15,29-32 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 342, 1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 340,1-8
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2017.

Április 14. Nagypéntek
18.00 Passió

Április 15. Nagyszombat
18.00 Lucski Márta Április 16. Húsvét I. napja
8.00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10.00 Oláh István (úrvacsora)
18.00 Tóth Dorottya Tünde

Április 17. Húsvét II. napja
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly
18.00 Káposztás Gábor