Istentisztelet 2018. október 28. 10 óra

2018. október 28.

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: Mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki: Láss! A hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent.”
(Lk 18,35-43)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 470,1;3
3. Főének: 460,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 41.
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Erőt adsz minden helyzetben
8. Igehirdetés: Lk 18,35-43 Pocsai Sándor csongori református
gyülekezet lelkipásztora
9. Igehirdetés utáni ének: Eljött hozzám
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Novemberben az igehirdetések a X. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• november 4.: Tiltott gyümölcs – 1Móz 3,1-11
• november 11.: A pénz hatalma / Pénzért mindent megvehetsz? – Lk 22,1-6
• november 18.: Honnan van a kísértés? – Jak 1,13-18
• november 25.: Fontossági sorrend – Mk 10,17-27

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Bolobásné Varczog Judit 86 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Rob Frazier, az amerikai Testvérgyülekezetünk egykori zeneigazgatójaja
meghalt 53 évesen.
________________________________________
1. Október 29-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 31-én, szerdán 17 órától reformációi ünnepi istentisztelet lesz a Nagytemplomban, amelyet követően közösen koszorúzzuk meg a gályarabok emlékművét.
3. November 4-én, vasárnap 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Csorba Gergő gyülekezeti kántor fog szolgálni.
4. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
5. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe várjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen besegítenének rendszeresen az intézményben folyó napi munkafolyamatokba (adományosztás,beszélgetés, ruhaválogatás,stb.). Az önkéntességre Simon Judit intézményvezetőnél lehet jelentkezni (remenysugarmelegedo@gmail.com; +36306760208).
6. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
7. Megújult a Reformátusok lapja, amely a jövőben színes, friss és magazinos formában lesz olvasható. A legfrissebb szám a kijáratnál megvásárolható.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
November 4-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Tiltott gyümölcs
Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 3,1-11. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Szász Anna Vad Zsigmond Püski Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.