Istentisztelet 2018. október 31. 17 óra

2018. október 31. 17 óra

AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

2018. október 31-én 17 órakor a NAGYTEMPLOMBAN
________________________________________
„Erős vár a mi Istenünk!”
1. Orgonazene
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök
3. Gyülekezeti ének: 90,1
4. Előfohász, Igeolvasás Asztalos Richárd ev. lelkész
5. Egyesített protestáns kórus vez.: Nagy Csaba ref. karnagy
(Nagy Csaba: Dicsőült helyeken)
6. Imádság Tóth Sándor bapt. lelkész
7. Gyülekezeti ének: 392,1-5
8. Textus, Igehirdetés Kondor Péter ev. püspök
9. Imádság, Úri ima
10. Egyesített protestáns kórus vez.: Pethő István bapt. karnagy
(Tóka Szabolcs: Ünnepi induló)
11. Apostoli Hitvallás Derencsényi István főjegyző
12. Szavalat Sági Endre ref. lelkész
13. Adakozásra felhívás Vad Zsigmond ref. esperes
14. Himnusz
15. Áldás
16. Gyülekezeti ének: 390,1-4
Az istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzzák az Emlékkertben a gályarabok emlékművét (gyülekezeti ének: 394,1), majd azt követően a reformáció emlékművét (gyülekezeti ének: 90,1).
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében a koszorút elhelyezik:
Kondor Péter ev. püspök és Asztalos Richárd ev. lelkész
A Magyarországi Baptista Egyház nevében a koszorút elhelyezik:
Bereczki Lajos bapt. lelkész, rektorhelyettes és Tóth Sándor bapt. lelkész
A Magyarországi Református Egyház nevében a koszorút elhelyezik:
Dr. Fekete Károly ref. püspök és Vad Zsigmond ref. esperes
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az egyesített protestáns kórust kíséri: Vad Péter ref. tanár-karnagy és a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar hallgatóiból alakult zenekar
A perselypénzt a Dél-Indiai Protestáns Egyház Karnatakai Északi Egyházkerülete által fenntartott iskolai internátus szegénysorsú gyermekei számára ajánljuk fel.