Istentisztelet 2018. november 4. 10 óra

2018. november 4. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.”
(2Kor 5,6-9)
Az istentisztelet témája: Tiltott gyümölcs
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 90,1
3. Megemlékezés percei
4. Főének: 479,1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Móz 3,1-11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 401,1
9. Igehirdetés: 2Kor 5,6-9 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 401,2
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
13. Úrvacsora, ágendázik Püski Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záró ének: 348,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Mercs Jánosné (Szarvas Éva) 51 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– október 31-én de. 9 órakor és du. fél 1-kor Bíró Józsefné (Béres Ilona) emlékét hirdette,
– október 31-én de. fél 12-kor gyülekezetünk Nyitott Ajtó Szociális Központ tavalyi évben elhunyt ellátottjai emlékét hirdette,
– november 1-jén de. 10-kor Ozsváth András és felesége Angi Irén emlékét hirdette,
– istentisztelet után Szabó Barnabás és felesége Sipos Katalin, Mátyás Lajos és felesége Szakács Erzsébet emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. November 5-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Ma 18 órától Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Csorba Gergő gyülekezeti kántor fog szolgálni.
3. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
4. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe várjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen besegítenének rendszeresen az intézményben folyó napi munkafolyamatokba (adományosztás,beszélgetés, ruhaválogatás,stb.). Az önkéntességre Simon Judit intézményvezetőnél lehet jelentkezni (remenysugarmelegedo@gmail.com; +36306760208).
5. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
6. Megújult a Reformátusok lapja, amely a jövőben színes, friss és magazinos formában lesz olvasható. A legfrissebb szám a kijáratnál megvásárolható.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
November 11-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
A pénz hatalma / Pénzért mindent megvehetsz?
Az igehirdetések alapigéje: Lk 22,1-6. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Tóth Dorottya Tünde Nagy István
________________________________________
Novemberben az igehirdetések a X. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• november 4.: Tiltott gyümölcs – 1Móz 3,1-11
• november 11.: A pénz hatalma / Pénzért mindent megvehetsz? – Lk 22,1-6
• november 18.: Honnan van a kísértés? – Jak 1,13-18
• november 25.: Fontossági sorrend – Mk 10,17-27
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.