Istentisztelet 2018. november 11. 10 óra

2018. november 11. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.”
(Lk 22,1-6)
Az istentisztelet témája: A pénz hatalma
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 19,1
3. Főének: 269,1;3-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 Dr. Bács Jenőné presbiter
6. Imádság Dr. Nagy Alice presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: Hozzád jövünk Uram
8. Igehirdetés: Lk 22,1-6 Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 338,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Beszámoló az amerikai testvérgyülekezetnél tett látogatásról
Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens
13. Dóczy Gimnázium bemutatkozása, Ilyés Ilona igazgatónő levelének felolvasása
14. Záró ének: 469,1-5
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy ________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Novemberben az igehirdetések a X. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• november 4.: Tiltott gyümölcs – 1Móz 3,1-11
• november 11.: A pénz hatalma – Lk 22,1-6
• november 18.: Honnan van a kísértés? – Jak 1,13-18
• november 25.: Fontossági sorrend – Mk 10,17-27
________________________________________
November 18-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Honnan van a kísértés?
Az igehirdetések alapigéje: Jak 1,13-18. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Szász Anna Oláh István Püski Gábor

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Monoki Hédi, Pálóczi Dominik Pál, Török Bence és Vadkerti Dániel gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Bíró Sándorné (Nagy Borbála) 92 évet élt,
Szilágyi László 82 évet élt és id. Asztalos József 89 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– november 5-én du. negyed 1-kor Mészáros György emlékét hirdette,
– november 10-én du. 13 órakor Nemes Géza emlékét hirdette, halálának 15. évfordulóján,
– istentisztelet után Fazekas Lajos és felesége emlékét fogja hirdetni, Fazekas Lajos születésének 100. évfordulóján,
– istentisztelet után Kamandi Jozefa Mária emlékét fogja hirdetni, halálának 5. évfordulóján,
– istentisztelet után Pető Sándor emlékét fogja hirdetni, halálának 10. évfordulóján,
– istentisztelet után Szabó Sándor emlékét fogja hirdetni, halálának 11. évfordulóján,
– istentisztelet után Olajos Flórián emlékét fogja hirdetni, halálának 1. évfordulóján.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Lónyai Tibor és Berényi Evelin.
________________________________________
1. November 12-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. November 14-én, szerdán 10 órától előadást tart Dr. Karakó Erzsébet háziorvos Hogyan őrizzük egészségünket az időskorban? címmel a Gyülekezeti Teremben.
3. November 15-én, csütörtökön 18 órától a Magyar Református Szeretetszolgálat tart előadást “A Bangladesben történtekről – orvosi misszió a rohingják között” címmel a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. A belépés díjtalan.
4. November 17-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés következő alkalma a Kistemplomban.
5. November 17-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
6. November 17-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör a Gyülekezeti Teremben.
7. November 18-án, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
8. November 20-án, kedden a Lelkészi Hivatal zárva lesz.
9. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
10. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe várjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen besegítenének rendszeresen az intézményben folyó napi munkafolyamatokba (adományosztás,beszélgetés, ruhaválogatás,stb.). Az önkéntességre Simon Judit intézményvezetőnél lehet jelentkezni (remenysugarmelegedo@gmail.com; +36306760208).
11. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
12. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött dobozok leadhatók a Lelkészi Hivatalban december 15-ig.
13. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.