Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra

Istentisztelet 2018. október 7. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagytanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra! Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!”
(Mt 26,57-68)
Az istentisztelet témája: „Mi szükségünk van még tanúkra?”
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 66,1;4
3. Főének: 491,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Tégy, Uram, engem áldássá
8. Igehirdetés: Mt 26,57-68 és 2Móz 20,16 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 493,5
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 487,8
12. Úrvacsora, ágendázik Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 468,1;3-6
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
1. Ma 18 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, melyen Jakab Hedvig orgonál.
2. Október 8-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Október 9-én, kedden 18 órától Presbiterigyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Október 11-én, csütörtökön 17 órától Philip Yancey keresztény író dedikál a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Az előadása pedig október 12-én, pénteken 17 órától lesz a Nagytemplomban, amire szeretettel várunk mindenkit, aki karszalaggal rendelkezik.
5. Október 21-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
6. Október 26-28. között Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) református lelkipásztor fog evangelizációs alkalmakat tartani a Nagytemplomban.
7. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
8. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Október 14-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Igazmondás és hazugság
Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 4 és ApCsel 5,1-11. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Dancsó Zoltán Vad Zsigmond Oláh István
________________________________________
Októberben az igehirdetések a IX. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• október 7.: „Mi szükségünk van még tanúkra?” – Mt 26,60
• október 14.: Igazmondás és hazugság – 1Móz 4 és ApCsel 5,1-11
• október 21.: Milyen beszédnek hisztek? – Jn 5,24-30
• október 28.: „Mi tehát az igazság?” – Róm 3,21-31
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.