Istentisztelet 2018. szeptember 30. 10 óra

Istentisztelet 2018. szeptember 30. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.
Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35)
Az istentisztelet témája: Jobb adni!
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 135,1
3. Főének: 161,1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 20,28-35
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 465,1;3
8. Igehirdetés: Jn 12,1-11 és ApCsel 20,35 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 261,1-2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 256,4-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Ungvári Jánosné (Nagy Erzsébet) 88 évet élt
és Barabás Zsuzsanna 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– szeptember 29-én délután 1 órakor Jószai Gézáné és férje emlékét hirdette.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Bálint Sándor és Vass Ágnes.
________________________________________
1. Október 1-jén, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
2. Október 6-án, szombaton 15 órától Dr. Kiséry István traumatológus, plasztikai sebész tart előadást A reformáció hatása Michelangelo művészetére címmel a Református Kollégium Dísztermében.
3. Október 21-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
4. Október 26-28. között Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) református lelkipásztor fog evangelizációs alkalmakat tartani a Nagytemplomban.
5. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
6. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Október 7-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
„Mi szükségünk van még tanúkra?”
Az igehirdetések alapigéje: Mt 26,60. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Oláh István Vad Zsigmond
________________________________________
Októberben az igehirdetések a IX. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• október 7.: „Mi szükségünk van még tanúkra?” – Mt 26,60
• október 14.: Igazmondás és hazugság – 1Móz 4 és ApCsel 5,1-11
• október 21.: Milyen beszédnek hisztek? – Jn 5,24-30
• október 28.: „Mi tehát az igazság?” – Róm 3,21-31
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.