Istentisztelet 2018. augusztus 12. 10 óra

Istentisztelet 2018. augusztus 12. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el,
mint ha egész tested vettetik a gyehennára.”
(Mt 5,27-30)
Az istentisztelet témája: Mit mond Jézus a hűségről?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89,1
3. Főének: 168,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 Dr. Farkas Ilona presbiter
6. Imádság Sipos Jolán Mária presbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 229,1
8. Igehirdetés: Mt 5,27-30 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 304,5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 200,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „Kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Júliusban az igehirdetések az VII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• augusztus 5.: Házasság a bűneset előtt és után – 1Móz 2,18-25;3,16-24
• augusztus 12.: Mit mond Jézus a hűségről? – Mt 5,27-31
• augusztus 19.: Isten társat ad – 1Móz 24,1-27
• augusztus 26.: Az vessen rá először követ… – Jn 8,1-11
________________________________________
Augusztus 19-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Isten társat ad
Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 24,1-27. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Dancsó Zoltán Dr. Fekete Károly Káposztás Gábor

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Gór-Nagy György és Kupás Kristóf gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Klein Michael 62 évet élt,
Borsiné Dr. Barla Erzsébet 64 évet élt,
Dr. Szilasi Gyuláné (Brenner Edit Anna) 96 évet élt
és Mátyás Lajosné (Szakács Erzsébet) 78 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után, a kivonulás alatt Dr. Szilasi Gyuláné (Brenner Edit Anna) emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Borsiné Dr. Barla Erzsébet emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Mátyás Lajosné (Szakács Erzsébet) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Csirkés Ferenc és Csirkésné Tar Erzsébet,
Torma Dániel és Vass Anita.
________________________________________
1. Augusztus 19-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
2. Augusztus 20-án reggel fél 7-re várunk mindenkit a Miklós utca és Piac utca sarkán, hogy a debreceni reformátusok együtt biciklizzünk a Virágkarneválon.
3. Szeptember 9-én, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja. Az istentisztelet után a Kollégium udvarán ebédre várjuk a gyülekezetet, amelynek a részvételi díja 300 ft/fő. Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívjanak meg egy olyan családtagot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett a hit kérdéseiről. További részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán vagy a Lelkészi Hivatalban. Szeretettel várjuk segítők jelentkezését a helyszín berendezéséhez és az ebéd előkészítéséhez, amire Őzné Vaszil Dóra diakónusnál lehet jelentkezni (diakonia@nagytemplom.hu, +36208232774).
4. Szeptember 22-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Nagyváradra, részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
5. A Nagytemplom ötödik emeletén található „Közelebb”– interaktív elcsendesedés Istennel elnevezésű imaszoba kedden, csütörtökön és szombaton látogatható nyitvatartási időben. Kérjük Testvéreinket, hogy látogatás előtt legalább 2 nappal jelentkezzenek a kommunikacio@nagytemplom.hu e-mail címen, vagy az 52/614-160 telefonszámon.
6. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.