Istentisztelet 2018. augusztus 5. 10 óra

Istentisztelet 2018. augusztus 5. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!”
(Mt 5,27)
Az istentisztelet témája: Pusztító gondolatok
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: Ének
3. Főének: Ének
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Móz 2,18-25;3,16-24
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Ének
8. Igehirdetés: Mt 5,27 Bartha Gyula nyugalmazott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: Ének
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: Ének
12. Úrvacsora, ágendázik Dancsó Zoltán segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: Ének
Orgona: Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a „Kapcsolat” évének áldásaiért!
________________________________________
Júliusban az igehirdetések az VII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• augusztus 5.: Házasság a bűneset előtt és után – 1Móz 2,18-25;3,16-24
• augusztus 12.: Mit mond Jézus a hűségről? – Mt 5,27-31
• augusztus 19.: Isten társat ad – 1Móz 24,1-27
• augusztus 26.: Az vessen rá először követ… – Jn 8,1-11

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Kocsis Krisztián és Jámbor Zente Csaba gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Miskolczi Ferenc 60 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 20-án du. fél 1-kor Nagy Kálmán Lajos emlékét hirdette,
– július 26-án du. 4 órakor Dr. Varga Zsigmond teológiai professzor emlékét hirdette, születésének 100. évfordulóján,
– istentisztelet után Szálkay András emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Tóth Sándor és Harangi Alexandra Gréta.
________________________________________
1. Leégett a nagydobronyi imaház és a hatvan gyermeket befogadó óvoda július 15-én virradóra. A jelentős károk helyreállítása érdekében adományaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámára utalhatják „nagydobronyi tűzeset” közleménnyel.
2. Ma 18 órakor Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen az Esprit német orgona duó fog szolgálni.
3. Augusztus 19-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
4. Szeptember 9-én, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja. Az istentisztelet után a Kollégium udvarán ebédre várjuk a gyülekezetet, amelynek a részvételi díja 300 ft/fő. Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívjanak meg egy olyan családtagot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett a hit kérdéseiről. További részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
5. Szeptember 22-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Nagyváradra, részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
6. A Nagytemplom ötödik emeletén található „Közelebb”– interaktív elcsendesedés Istennel elnevezésű imaszoba kedden, csütörtökön és szombaton látogatható nyitvatartási időben. Kérjük Testvéreinket, hogy látogatás előtt legalább 2 nappal jelentkezzenek a kommunikacio@nagytemplom.hu e-mail címen,
vagy az 52/614-160 telefonszámon.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Augusztus 5-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Házasság a bűneset előtt és után
Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 2,18-25;3,16-24. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Bartha Gyula Püski Gábor
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.