Istentisztelet 2018. július 15. 10 óra

Istentisztelet 2018. július 15. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát.” (Mt 27,3-5)
„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.”
(ApCsel 16,25-31)
Az istentisztelet témája: Reménytelennek látszó helyzetek
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 449,1
3. Keresztelés
4. Főének: 165,1-4
5. Előfohász Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2Móz 20,1-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 201,1
9. Igehirdetés: Mt 27,3-5 és ApCsel 16,25-31 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 357,1;3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 225,1;5-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak
a „Kapcsolat” évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Györfi Lili Boglárka és Tiba Jázmin Rozália gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Réti Tiborné (Báthori Anna) 83 évet élt
testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– július 10-én du. 13 órakor id. Petró László emlékét hirdette,
– július 14-én du. 15 órakor Puskás Lajos emlékét hirdette.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Barabás Barna és Dr. Zink Anett,
Lukács Gerzson és Gyurákovics Kinga,
Illyés Tamás és Gerő Tünde.
________________________________________
1. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 27-től szeptember 15-ig a szerdai napokon megváltozik, 16 óráig tart nyitva.
2. Ma 19:30-tól Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas művész ünnepi zongoraestjére kerül sor a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
3. A Nyitott Ajtó Szociális Központ felújítási munkálatok miatt július 1-től a Gyülekezeti Teremben tartja alkalmait.
4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Július 22-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Amikor a szavak ölnek
Az igehirdetések alapigéje: Ef 4,29-32. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Dancsó Zoltán Alan Reid Püski Gábor
________________________________________
Júliusban az igehirdetések az VI. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• július 1.: A sértettség arcai – 1Móz 4,1-8
• július 8.: Életem adom – Zsid 11,32-40
• július 15.: Reménytelennek látszó helyzetek – Mt 27,1-5
• július 22.: Amikor a szavak ölnek – Ef 4,29-32
• július 29.: Pusztító gondolatok – Mt 5,17-20
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.