Istentisztelet 2018. április 1. 10 óra (húsvét 1. napja)

Istentisztelet 2018. április 1. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.”
(Mt 28,4-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 185
3. Főének: 356,1-5
4. Előfohász, Igeolvasás: Mt 27,62-Mt 28,15
5. Imádság
6. Gyülekezeti kórus éneke (Vivaldi: Domine Deus, Agnus Dei)
7. Igehirdetés: Mt 28,4-7 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
8. Gyülekezeti kórus éneke (Weber: Íme, Isten báránya)
9. Imádság, Úri ima
10. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
11. Úrvacsora, ágendázik Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 440; 437; 438; 442; 443)
Gyülekezeti kórus énekei (Ádám Jenő: Feltámadt a mi életünk; Schubert: Sanctus)
12. Áldás
13. Tiszteletbeli presbiterek köszöntése Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
14. Hirdetés
15. Himnusz
16. Záró ének: 348,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
Szólót énekel: Bódi Marianna
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a húsvét ünnepének áldásaiért
családi és gyülekezeti együttléteinken!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A húsvéti ünnepkörben 7 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– március 28-án du. 1 órakor Farkas Miklósné (Csengeri Ilona) lelkész özvegy emlékét hirdette,
– március 29-én du. fél 6-kor Csáthy József és felesége, Kiss József és felesége, Kiss József és Tóth Miklósné emlékét hirdette,
– istentisztelet után Piskóti Péter Pál emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Piskóti Péter Pál 39 évet élt,
Ásztai Józsefné (Uri Ildikó) 63 évet élt, Mile Sándorné (Pályi Lenke) 91 évet élt,
Venczel Béláné (Papp Róza) 85 évet élt és Szabó Béla 75 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Peregli László és Vigh Magdolna.
________________________________________
1. Megjelent a Gyülekezeti Élet legújabb száma, amely a kijáratoknál átvehető.
2. Április 7-én, szombaton 15 órától és 18 órától konfirmációi bizonyságtétel (vizsga) lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
3. Április 7-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Április 8-án, vasárnap 9 órától Presbiteri gyűlés lesz a Nagytemplom Imatermében.
5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• április 8. Az Úr nevében erő van – Zsolt 20
• április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
• április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? – Mt 5,33-37
• április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet – ApCsel 26,9-11
________________________________________
ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Április 1. Húsvét I. napja
8:00 Vad Zsigmond (úrvacsora)
10:00 Dr. Fekete Károly (úrvacsora)
18:00 Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora) Április 2. Húsvét II. napja
8:00 Molnár Szabolcs
10:00 Oláh István
18:00 Káposztás Gábor