Istentisztelet 2018. április 2. 10 óra (húsvét 2. napja)

Istentisztelet 2018. április 2. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt:
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.”
(Mt 28,16-18)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 187
3. Keresztelés
4. Főének: 288,1-7
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 28,11-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 184
9. Igehirdetés: Mt 28,16-18 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 396,3
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Himnusz
15. Záró ének: 357,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a húsvét ünnepének áldásaiért
családi és gyülekezeti együttléteinken!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A húsvéti ünnepkörben 7 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Április 7-én, szombaton 15 órától és 18 órától konfirmációi bizonyságtétel (vizsga) lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
2. Április 7-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Április 8-án, vasárnap 9 órától Presbiteri gyűlés lesz a Nagytemplom Imatermében.
4. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
5. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• április 8. Az Úr nevében erő van – Zsolt 20
• április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
• április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? – Mt 5,33-37
• április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet – ApCsel 26,9-11
________________________________________
ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Április 2. Húsvét II. napja
18:00 Káposztás Gábor