Istentisztelet 2018. április 8. 10 óra

Istentisztelet 2018. április 8. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!”
(2Móz 20,7)
Az istentisztelet témája: Az Úr nevében erő van
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105,2
3. Főének: 250,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 20 Rácz Zoltán presbiter
6. Imádság Petkes Melinda pótpresbiter
7. Igehirdetés előtti ének: 300,2
8. Igehirdetés: 2Móz 20,7 Veres János lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 488,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése Diószegi Béláné gondnok
12. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Záró ének: 264,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• április 8. Az Úr nevében erő van – Zsolt 20
• április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
• április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? – Mt 5,33-37
• április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet – ApCsel 26,9-11

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Lajtman Lénárd és Mészáros Dorka gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Csordás Pálné (Balogh Mária Juliánna) 81 évet élt és Szilágyi Ferenc 90 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Bácsi Norbert és Zentei Szabina
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– április 5-én du. 1 órakor Tarpai Kálmánné (Balogh Piroska) emlékét hirdette, halálának 7. évfordulóján,
– április 6-én de. 11 órakor Sipos Lajos, Sipos Lajosné (Székely Jolán)
és Sipos András emlékét hirdette,
– istentisztelet után Dr. Csurka László emlékét fogja hirdetni,
– a mai napon fél 1-kor Sarkadi István emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. Április 9-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Április 10-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Április 13-án, pénteken 17 órától a Dél-Indiai Protestáns Egyház küldöttsége tart előadást a Gyülekezeti Teremben.
4. Április 14-én, szombaton 17 órakor „30+”-osok bibliaórája lesz az Ifjúsági Központban.
5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
6. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.________________________________________
Április 15-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Jézus nevében kérni
Az igehirdetések alapigéje: Jn 16,23-33. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor James Niranjan Ravikumar indiai püspök Oláh István
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu
weboldalunkon kaphat.