Istentisztelet 2019. március 3. 10 óra

2019. március 3. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „…az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott…” (Lk 15,24)

A mai igéről
Lukács evangéliuma egy kétkötetes mű első darabja. Az evangélium Jézus születésének, életének, halálának és feltámadásának történetét beszéli el. Ehhez szervesen kapcsolódik az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv, a folytatás, az egyház születésének és első évtizedeinek históriájával. Lukács, aki minden bizonnyal Pál apostol munkatársa volt, mondanivalóját Márk evangéliumát követve rendezte el. Egyedül Lukács elbeszélésében maradt ránk néhány meghatározó történet (Keresztelő János születése, a tizenkét éves Jézus, a naini ifjú feltámasztása, a tíz leprás, Zákeus, emmausi tanítványok) és emlékezetes példázat (pl. az irgalmas samaritánus, az elveszett drachma, a tékozló fiú, a gazdag és Lázár). Ez az evangélium a születés ígéretétől kezdve egészen a mennybemenetelig végigköveti Jézus Krisztus útját, elénk tárja kapcsolatát tanítványaival, megismertet emberi elutasítással és az Őt elfogadó kevesek hódolatával is.

Az istentisztelet témája: Az újjászületés

Az Istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 81,1-3
3. Főének: 256,1;3-6
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 15,11-32
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra
8. Igehirdetés: Lk 15,24 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 426,1
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)
13. Áldás
14. Hirdetések, adakozásra felhívás
15. Záró ének: 434,1-4
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. március 10.
Téma: A kapcsolat lényege
Az igehirdetések alapigéje: 1Sám 15,22
Igehirdetők: 8:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Oláh István
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az úrvacsorai jegyeket Kiss Endre László és felesége testvéreink ajánlották fel az úrasztalára.
2. Az elmúlt héten eltemettük Elek Matild 93 évet élt, Burai Istvánné (Székelyhidi Katalin) 84 évet élt és Hajdú Sándorné (Vass Irén) 83 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Március 3-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Március 5-én, kedden 18 órától Presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti teremben.
3. Március 10-én, vasárnap 10 órától a három év alatti kisgyermekek szülei az imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
4. Március 12-én, kedden 18 órakor Kávéházi estét tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Téma: Törvénybe írt kegyelem. Beszélgetés Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docenssel a törvény és kegyelem kapcsolatáról. A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges a gyülekezetünk weboldalán vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban.
5. A Nyitott Ajtó Szociális Központ alapításának 15. évfordulója alkalmából
április 4-én, csütörtökön „Ki mit tud?” címen vetélkedőt szervezünk a Debreceni Református Kollégium Dísztermébe. Ezen az alkalmon gyülekezetünk 60 év feletti tagjainak részvételére is számítunk! Ének, hangszeres zene, tánc, vers és egyéb kategóriákban várjuk a nevezéseket. Érdeklődni és jelentkezni munkanapokon 8-16 óráig a Nyitott Ajtóban (Múzeum u. 2. sz.), illetve az alábbi telefonszámon: 52/314-736 lehet. Jelentkezési határidő: március 20.
6. Április 5-én 18 órától jótékonysági hálakoncertet tartunk a Nagytemplomban Pintér Bélával, a Nyitott Ajtó Szociális Központ és a “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője jubileuma alkalmából. A koncert ingyenes, a helyszínen adományokat elfogadunk. A befolyt adományokból az intézményeket támogatjuk.
7. A VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2019. május 25-én lesz a Dorcas Kempingben.
8. Elkezdődött a regisztráció a nagytemplomi nyári gyermek táborokra. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a gyülekezetünk weboldalán található.

Egyéb hirdetéseink:
1. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása 1 éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék minimális összege ebben az évben
kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
nyugdíjasok egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– lelkipásztoraink szolgálatáért,
– a betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)