Istentisztelet 2018. május 21. 10 óra (pünkösd 2. napja)

Istentisztelet 2018. május 21. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
(Róm 8,31-39)
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 189.
3. Keresztelés
4. Főének: 374,1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jn 14,15-27
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 370,1
9. Igehirdetés: Róm 8,31-39 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 377,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Jubileumi konfirmáció előtti ének: 463,1
13. Jubileumi konfirmáció Oláh István lelkipásztor
14. Köszöntés Tárczyné dr. Mányi Sarolta gondnok
Dr. Horkay György jubiláló konfirmandus
15. Hirdetések
16. Záró ének: 375,1-7
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A pünkösdi ünnepkörben 7 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Május 28-án, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
2. Május 23-án, szerdán 19 órától a chilei Tabancura Kollégium Fiúkórusa ad jótékonysági koncertet a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
3. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
4. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• május 6. Az Úr ünnepe – 3Móz 23,4
• május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
• május 20. Lelki erőforrás – ApCsel 2,1-41
• május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? – Mt 12,1-8
________________________________________
ISTENTISZTELETI REND A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Május 21. Pünkösd II. napja
18.00 Dancsó Zoltán
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.