Istentisztelet 2018. május 20. 10 óra (pünkösd 1. napja)

Istentisztelet 2018. május 20. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.”
(ApCsel 2,4-6)
Az istentisztelet témája: Lelki erőforrás
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 188.
3. Főének: 463,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2,1-21
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke (Nagy Csaba Zoltán: Téged ó, Isten dicsérünk)
8. Igehirdetés: ApCsel 2,4-6 Oláh István lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke (Gárdonyi Zoltán: Pünkösdi dicséret)
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462; 464-467)
13. Áldás
14. Hirdetések
15. Záró ének: 376,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• május 6. Az Úr ünnepe – 3Móz 23,4
• május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
• május 20. Lelki erőforrás – ApCsel 2,1-41
• május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? – Mt 12,1-8

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó
testvérünk adományozta az Úrasztalára.
________________________________________
A pünkösdi ünnepkörben 7 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Németi Béláné Kiss Piroska 86 évet élt és
Godó Erzsébet 83 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– május 14-én du. 3 órakor Barabás Mihály református lelkipásztor emlékét hirdette, halálának 16. évfordulóján,
– május 14-én du. fél 7-kor Nagy Gergelyné emlékét hirdette,
– istentisztelet után Dr. Lévay Botond emlékét fogja hirdetni, halálának 10. évfordulóján.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Baranyai Bonifác Gergely és Tóth Blanka,
Kiss Csaba és Lukács Malvin,
Cseresznye Péter és Ásztai Nikoletta.
________________________________________
1. Május 28-án, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
2. Május 23-án, szerdán 19 órától a chilei Tabancura Kollégium Fiúkórusa ad jótékonysági koncertet a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
3. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
4. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
ISTENTISZTELETI REND A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖRBEN 2018.
Május 20. Pünkösd I. napja
18.00 Káposztás Gábor (úrvacsora) Május 21. Pünkösd II. napja
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly (Jubileumi konfirmáció)
18.00 Dancsó Zoltán
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.