Istentisztelet 2018. május 27. 10 óra

Istentisztelet 2018. május 27. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is meg azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába Ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.”
(Mk 2,23-28)
Az istentisztelet témája: Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
2. Fennálló ének: 162,1
3. Keresztelés
4. Főének: 84,1;5-6
5. Előfohász Nagyné Török Csilla beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: Zsolt 84. Nagy Imre gyülekezetünk gyermeke
7. Imádság Nagy Blanka gyülekezetünk gyermeke
8. Igehirdetés előtti ének: 256,1-2
9. Igehirdetés: Mk 2,23-28 Berényiné Csinády Melinda vallástanár-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 229,1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Köszöntés Győri József igazgató
13. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
14. Záró ének: 254,1-3;8-9
Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az istentiszteleten Bács Lili Zsolna gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Tarr László Ferenc 71 évet élt és
Ludányi Ferenc 86 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– május 26-án de. 9 órakor Bézi Andrea emlékét hirdette,
– istentisztelet után Csapó András és felesége emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
A „Reménysugár” Lélek-harangja:
– május 23-án de. 11 órakor Tarr László Ferenc emlékét hirdette.
________________________________________
Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Tóth Csaba és Berecz Nikoletta,
Márton Norbert és Kovács Anita,
Balogh József és Balogh-Kiss Enikő,
Buglyó Dávid és Nyakas Erzsébet.
________________________________________
1. Május 28-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Június 2-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Június 3-án, vasárnap 18 órakor Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen barokk szóló- és kamaraművek fognak elhangozni.
4. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldalán tájékozódhat.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• június 3. Mindig tiszteljük szüleinket? – Ef 6,1-4
• június 10. Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
• június 17. A tartalmas élet titka – Zsolt 90.
• június 24. Hogyan lesz a családban tisztelet? – Róm 13,1-7
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.