Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2018. március 30-án, pénteken 10 órakor „Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk 23,26) 1. Orgonazene 2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 3. Fennálló ének: 294,1 4. Főének: 341,1-3 5. Előfohász Read more about Istentisztelet 2018. március 30. 10 óra (nagypéntek)[…]

Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem Read more about Istentisztelet 2018. március 4. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. február 11. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 11. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE “Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Móz 20,2-3) „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki Read more about Istentisztelet 2018. február 11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35) Az istentisztelet témája: Miről ismerni meg a tanítványt? AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István Read more about Istentisztelet 2018. január 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 31. 16 óra

Istentisztelet 2017. december 31. 16 óra „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.” (Jel 22,14) 1. Bevonulás a Szentírással 2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 3. Fennálló ének: 65, 1 4. A Biblia átadása Nagy Zsolt bihari esperes (Biharkeresztes) Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 5. Főének Read more about Istentisztelet 2017. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról Read more about Istentisztelet 2017. december 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől Read more about Istentisztelet 2017. december 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. november 19. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 19. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a Read more about Istentisztelet 2017. november 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. október 8. 10 óra

Istentisztelet 2017. október 8. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.” (Jn 13,15-17) AZ ISTENTISZTELET RENDJE Read more about Istentisztelet 2017. október 8. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. július 23. 10 óra

Istentisztelet 2017. július 23. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos Read more about Istentisztelet 2017. július 23. 10 óra[…]

szechenyi_esza_logo