Istentisztelet 2017. november 19. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 19. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.”
(Zsolt 123.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Keresztelés
4. Főének: 234,1-4
5. Előfohász Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2Pt 3,3-18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 1,1
9. Igehirdetés: Zsolt 123. Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 119,26
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Konfirmandusok megáldása Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
14. Dóczy Gimnázium köszöntője Kovács Cintia 12. B
15. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Futika Kitti, Nagy Anett, Nagy Ábel, Balla Bence
és Farkas Flóra Eszter gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Józsa Lászlóné (Csizmadia Katalin) emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Józsa Lászlóné (Csizmadia Katalin) 91 évet élt nagytiszteletű asszonyt, gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterét.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
1. November 20-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. November 21-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. November 24-25. között hitmélyítő hétvégét szervezünk Tamásipusztán Együtt Istennel címmel. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnék elmélyíteni a kapcsolatukat Istennel és csendes megállásra vágynak! Érkezés 24-én 18 órakor, távozás november 25-én 17 órakor. Részvételi díj 3.000 Ft, ami tartalmazza a háromszori étkezést és szállást. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a www.nagytemplom.hu oldalon vagy a Lelkészi Hivatalban lehet. Jelentkezési határidő: november 21. (kedd).
4. November 25-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
5. November 29-én, szerdán 17 órától Terdik Angéla, Kölcsey-díjas fazekas népi iparművész Vallási motívumok a debreceni kerámiaművészetben című kiállításának megnyitójára kerül sor a Nagytemplom Galériáján. A kiállítást megnyitja Dr. Virágh Pál főgondnok és Dr. P. Szalay Emőke etnográfus, közreműködik Csorba Gergő. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
6. December 1-jén, pénteken 17 órától adventi koszorúkészítést szervezünk a DRHE Kollégium (Kálvin tér 16.) I. emeletének Szenczi termében. A koszorúkészítés díja darabonként 700 Ft, amelyet a Lelkészi Hivatalban vagy a helyszínen lehet befizetni. Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges november 29-ig személyesen a Lelkészi Hivatalban, telefonon az 52/614-160-as telefonszámon, vagy a www.nagytemplom.hu weboldalon.
7. December 1-3. között ifjúsági Csendes Hétvége lesz Óhután. Jelentkezni személyesen Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztornál lehet.
8. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának, a 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója megjelent. Bővebb tájékoztató a www.drkg.hu weboldalon található. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
9. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (november 26.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Dr. Hodossy-Takács Előd Oláh István
Gal 5,1–15 Ez 27,26-36 Gal 5,7-15
Gal 5,6.14–15 Jel 19,6-10 Gal 5,15-15
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.