Istentisztelet 2017. november 12. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 12. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül – és a velem levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.”
(Gal 1,1-5)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Főének: 161,1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Gal 1,1-12 Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária presbiter
6. Imádság Szilágyi Tamás gyülekezeti tag
7. Igehirdetés előtti ének: 295,1
8. Igehirdetés: Gal 1,1-5 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 300,4
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Gyülekezeti ének: 463,1
13. Presbiterválasztó Egyházközségi Közgyűlés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Dr. Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke
Szavazatszámlálás közben:
– Protestáns hősök című könyv bemutatása Püski Gábor segédlelkész
– Énektanítás: Csak Krisztusban kaptam reményt
14. Záró ének: 278,1;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Bakó Balázs András gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– november 7-én de. 9 órakor Dr. Csiha Kálmán püspök emlékét hirdette, halálának 10. évfordulóján,
– november 8-án de. fél 12-kor a Nyitott Ajtó Szociális Központ elmúlt évben elhunyt ellátottai emlékét hirdette,
– november 10-én du. 2 órakor Nemes Géza emlékét hirdette,
– istentisztelet után Kovács Kálmánné emlékét fogja hirdetni, halálának 7. évfordulóján,
– istentisztelet után Kovács László emlékét fogja hirdetni, halálának 4. évfordulóján.
________________________________________
Elhunyt 91 éves korában Józsa Lászlóné (Csizmadia Katalin) nagytiszteletű, asszony gyülekezetünk tiszteletbeli
presbitere. Temetése 2017. november 16-án 13 órakor lesz Dévaványán.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Fazekas Péter 37 évet élt és Beri Irma 60 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet.
A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet
hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor
________________________________________
1. Ma este 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Csorba Gergő gyülekezeti kántor szolgál.
2. November 13-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. November 15-én, szerdán 10 órakor Dr. Karakó Erzsébet családorvos “Testi és lelki egyensúly megteremtése orvosi szemmel” címmel tart előadást a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
4. November 18-án, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
5. November 24-25. között hitmélyítő hétvégét szervezünk Tamásipusztán Együtt Istennel címmel. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnék elmélyíteni a kapcsolatukat Istennel és csendes megállásra vágynak! Érkezés 24-én 18 órakor, távozás november 25-én 17 órakor. Részvételi díj 3.000 Ft, ami tartalmazza a háromszori étkezést és szállást. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a www.nagytemplom.hu oldalon vagy a Lelkészi Hivatalban lehet. Jelentkezési határidő: november 21. (kedd).
6. December 1-3. között ifjúsági Csendes Hétvége lesz Óhután. Jelentkezni személyesen Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztornál lehet.
7. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (november 19.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Dancsó Zoltán Dr. Fekete Károly Molnár Szabolcs
Gal 3,6-18 2Pt 3,3-18 Kol 1,9-20
Gal 3,11b Zsolt 123. 1Kor 12,4-6
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.