Istentisztelet 2017. november 5. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 5. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.
A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.”
(Jn 20,19-20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 315,2
3. Megemlékezés percei
4. Főének: 324,1;3-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Jn 20,1-10;19-23
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 469,1
9. Igehirdetés: Jn 20,19-20 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 298,1
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Úrvacsora előtti ének: 435,1
13. Úrvacsora, ágendázik: Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záró ének: 348,1-5
Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
2017. november 12-én, vasárnap Egyházközségi Közgyűlés keretében presbiterválasztásra kerül sor, melyet délelőtt két részletben tartunk a Nagytemplomban, a 8 órakor és a 10 órakor kezdődő istentiszteletek után egyaránt lehetőség van szavazásra.
A választáson a választásra jogosult egyháztagok vehetnek részt, tehát azok, akik legalább egy éve hivatalosan tagjai gyülekezetünknek. A szavazólapokat az istentisztelet előtt lehet átvenni a templom bejáratánál. Annak érdekében, hogy a választás minél gördülékenyebben történjen, arra kérjük egyházközségünk tagjait, hogy az istentisztelet kezdete előtt legalább 20 perccel érkezzenek meg, mert minden választásra jogosultat a Választói Névjegyzék alapján regisztrálnunk szükséges.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Teremi Eszter Napsugár gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A “Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjének lélekharangja:
– november 2-án gyászistentisztelet keretében szólalt meg elhunyt ellátottjai emlékére,
– november 4-én Orosz Gyuláné emlékét hirdette, aki évekig szolgált a krízisfőzésben.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– november 1-jén de. 9 órakor Szőllős László emlékét hirdette,
– november 1-jén de. negyed 10-kor Balogh Gyula emlékét hirdette,
– november 1-jén de. fél 10-kor Csapó András és felesége, Balogh Zsuzsánna emlékét hirdette,
– november 1-jén de. 11 órakor Ozsváth András és felesége, Angi Irén emlékét hirdette,
– november 3-án de. 11 órakor Fintha Lászlóné emlékét hirdette,
– az istentisztelet után Telkes György esperes-lelkipásztor és felesége, valamint fiuk, Dr. Telkes László emlékére fog megszólalni,
– az istentisztelet után Mészáros György emlékére fog megszólalni, halálának 2. évfordulóján,
– az istentisztelet után du. 1 órakor Csapó András emlékére fog megszólalni, halálának 1. évfordulóján,
– az istentisztelet után du. negyed 2-kor Balogh Zsuzsánna emlékére fog megszólalni, halálának 1. évfordulóján.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Palicz Györgyné (Baranyai Róza) 70 évet élt
és Iglói Artúrné (Csige Mária) 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________A II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor
________________________________________
1. Megjelent a Gyülekezeti Élet legújabb száma, amely átvehető a kijáratoknál.
2. November 6-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. November 11-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
4. November 11-én, szombaton fél 7-kor a reformáció 500. évfordulója alkalmából Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról című írása alapján, Marosszéki Tamás életrajzi, egyéni estje lesz a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
5. December 1-3. között ifjúsági Csendes Hétvége lesz Óhután. Jelentkezni személyesen Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztornál lehet.
6. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
7. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Jövő hét vasárnap (november 12.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Oláh István Püski Gábor
Ez 20,1-31 Gal 1,1-12 Gal 1,1-5
Ez 20,11-12 Gal 1,1-5