Istentisztelet 2017. október 29. 10 óra

Istentisztelet 2017. október 29. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.” Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.”
(1Kor 1,18-25)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 32,1
3. Főének: 305,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Mt 5,1-16
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 19,1
8. Igehirdetés: 1Kor 1,18-25 Joe Clifford Myers Park-i gyülekezet lelkipásztora
tolmácsol: Balog Margit
9. Igehirdetés utáni ének: 371,1;5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Presbiterjelöltek bemutatása Dr. Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke
12. Hirdetések
13. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!
________________________________________
Jövő hét vasárnap (november 5.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:
8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Vad Zsigmond Molnár Szabolcs
Róm 8,31-39 Jn 20,1-10;19-23 Jn 20,19-23
Róm 8,38-39 Jn 20,19-20 Jn 20,19

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Molnár Diána gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– az istentisztelet után Czifrák Roland emlékére fog megszólalni.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Czifrák Roland 32 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________Az II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor
________________________________________
1. A 2017. október 29-i perselyadománnyal a Nyíregyháza-örökösföldi Gyülekezet Templomának megépítését támogatjuk.
2. Október 31-én, kedden 16 órakor a reformáció emlékművének felszentelésére kerül sor az Emlékkertben, amit 17 órától a reformációs ünnepi, úrvacsorás istentisztelet követ a Nagytemplomban.
3. November 3-án, pénteken 17 órától jótékonysági koncert lesz a kelet-magyarországi transzplantáció fejlesztéséért a Nagytemplomban. Az alkalmon közreműködik Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és a Kodály Filharmonikusok fúvós quintettje.
4. November 4-én, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz vetített képes igetanulmányozással a Gyülekezeti Teremben, amelyre minden érdeklődőt, régi és új tagot szeretettel hívunk és várunk!
5. November 4-én, szombaton 18 órától Pál Feri atya Lelkierő fejlesztése, éltető hit címmel tart előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, viszont előzetes karszalag átvételhez kötött, melyek átvehetőek a Lelkészi Hivatalban, a Nagytemplom Jegypénztárában, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a Kölcsey Központban és a Tourinform Jegyirodában.
6. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
7. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.