Istentisztelet 2017. október 22. 10 óra

Istentisztelet 2017. október 22. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba:
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál,
mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” (Jn 17,15.18.24.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 23,1
3. Főének: 328,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Jn 17,12-26
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 495,3
8. Igehirdetés: Jn 17,15.18.24. Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 467,5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Presbiterek bemutatása Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke
12. Hirdetések
13. Záró ének: 470,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor